Naast het geruime assortiment bieden wij ook diverse diensten aan om u te voorzien van producten van hoge kwaliteit. Een van deze diensten is het testen en (her)keuren van slangassemblages. Bij de eerste test / keuring krijgt u van ons een uniek slang- en certificaatnummer waaronder alle gegevens digitaal worden geregistreerd in ons dataregister.

Na de test wordt door een collega van de administratie een certificaat gemaakt waarin de testresultaten zijn vastgelegd. Dit certificaat is 1 jaar geldig. Het certificaat en de gegevens van de test kunnen op elk moment opgevraagd worden bij ons op het kantoor.

Na een periode van gebruik is het keuren van uw slangen en koppelingen aan te raden en in een aantal gevallen zelfs wettelijk verplicht. Bij het aanleveren van de slang wordt er eerst een visuele inspectie volgens de norm NPR 5527 gedaan. De inspectie bestaat onder andere uit een visuele controle op lekkages, beschadigingen, inbouwwijze en afvoer van statische elektriciteit. Als deze niet aan de voorgeschreven criteria blijkt te voldoen, dan is het nodig om de slang te repareren of zelfs geheel af te keuren.

Wanneer de visuele inspectie goed bevonden is, gaan wij over op het testen van de slang. De slang wordt naast de technische inspecties getest door middel van lucht of water. Na de test wordt door een collega van de administratie een certificaat gemaakt. Bij eventuele afkeur wordt de reden hiervan op het certificaat gemeld.

Om te voorkomen dat de geteste slang over de vervaldatum gaat, krijgt u van ons een herinneringsmail. Hierin wordt vermeld welke certificaten er binnenkort zullen verlopen en dat u de mogelijkheid heeft om ze bij ons te herkeuren.

Eteha Slangtechniek werkt volgens de wet- en regelgeving, hieronder valt dus ook de dienst testen en (her)keuren van slangassemblages. Hierin maken wij gebruik van 2 normen om aan richtlijnen van het testen en (her)keuren te voldoen, namelijk norm NPR 5527 en NEN-EN-ISO 1402.